Depan Lembaga Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

STRUKTUR PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MESJID BAETURROHMAN PERIODE TAHUN 2017 s/d 2020

Pelindung :  N. ECIH,SH

Penasehat 1 : MASRO'I

Penasehat 2 : H.HASANUDIN

Pembina : SHADY MARSONO

Ketua : KASNAP S.Hi

Wakil Ketua : SHADY MARSONO

Sekretaris 1: MUHAMAD HASAN

Sekrtaris 2 : ENDI JUHENDI

Bendahara 1 : MUSA

Seksi Idaroh : ATENG SUANDI A.Md

Seksi Idaroh : DIEN SAKARUDIN,SH

Seksi Idaroh : KOSIM

Seksi Idaroh : DEDI

Seksi Idaroh : SUKIMAN

Seksi Idaroh : KASIM

Seksi Idaroh : RUDI

Seksi Idaroh : SUPRIATNA

Seksi Imaroh : S.SIDIK

Seksi Imaroh : JAMAL

Seksi Imaroh : NUR AHMADI

Seksi Imaroh : SANIM

Seksi Imaroh : ENTIS SUTRISNA

Seksi Imaroh : SAHIDIN

Seksi Imaroh : WARTONO

Seksi Imaroh : JASA

Seksi Imaroh : NUR YANA

Seksi Riayah : SALAMET

Seksi Riayah : SURYADI

Seksi Riayah : ASEP ROSIDI

Seksi Riayah : SOLEMAN

Seksi Riayah : RIYANTO

Seksi Riayah : TANU

Seksi Imaroh : JAMALUDIN

Seksi Riayah : RUSDIANA

Seksi Humas : ABDUL

Seksi Humas : JAJA JAELANI

Seksi Humas : MULYANI

Seksi Humas : MASDI

Seksi Humas : EDI JUNAEDI

Seksi Humas : ROHADI

Seksi Humas : HARTONO